col 18528

  • LLicenciada en psicologia per l’Universitat Miguel Hernandez de Elx.

  • Màster en rehabilitació. Treball  i organització.

  • Màster en psicopatologia legal, forense i criminológica.

  • Psicologia sanitària.

Formació complementària

  • Curs de coaching personal.

  • Curs d’alteració de la conducta en nens.

  • Curs de trastorns límit de la personalitat.

  • Instagram
  • Grey Facebook Icon

© 2023 Marta García. 

Il·lustracions fetes per Fina Gutierrez

Web i fotografies realitzades per Marc Herrero